Skogsbolag som är miljömärkta vill nu avverka skyddsvärd skog i Dalarna, trots löften om att skogen skulle bevaras – och det värsta är att skogen dessutom är skog där det lever utrotningshotade djur och växter, vilket kallas nyckelbiotoper.

skog-gammelskogAtt vistas i skog och mark blir allt populärare bland svenskarna. Därför kämpar myndigheterna för att värna om och bevara våra svenska skogar, så att det fortfarande ska vara möjligt för allmänheten att få sig ett riktigt äventyr i skogen. Men rakt motsatt till de statliga ansträngningarna för att bevara skogarna så har miljömärkta skogsbolag berättat hur man vill hugga ner skog i Dalarna där det idag lever utrotningshotade djur och växter, något som heter nyckelbiotop. Hittills har dessa nyckelbiotoper lämnats kvar och i Sveriges Radio skriver man att bakom denna skogsplätt så skymtar kalhygget i bakgrunden och runt omkring. Och nu vill man alltså även avverka nyckelbiotoperna, trots att man lovat att detta inte skulle ske och att de egentligen skulle arbeta för att bevara sådana skogar – inte heller är detta första gången som den här typen av löften bryts.

148 områden anmälda att avverkas ska vara skyddade

Enligt Sveriges Radio har Skogsstyrelsen i Dalarna totalt under de senaste fem åren hittat att hela 148 platser anmälda för avverkning av skog egentligen borde skyddats. Detta är något som kommit fram efter att styrelsen tagit sig ut för att kontrollera dessa anmälda marken, ofta då avverkningen redan påbörjats. Så här säger Linnea Helmersson som sitter i styrelsen för föreningen Skydda skogen till tidningen:

”– Det är faktiskt skandalöst. De har ju förbundit sig till att de inte ska avverka nyckelbiotoper i och med att de är med i den här certifieringen. Jag tänker att det är väldigt oseriöst”